Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 45,521-45,540 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 56.2 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050855
Mã NSX: RT1206FRD0756R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.69 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051946
Mã NSX: AA1206FR-071M69L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.6 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051947
Mã NSX: AA1206FR-071M6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050856
Mã NSX: RT1206FRD0756RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.74 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051948
Mã NSX: AA1206FR-071M74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.78 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051949
Mã NSX: AA1206FR-071M78L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 576 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050857
Mã NSX: RT1206FRD07576KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.82 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051950
Mã NSX: AA1206FR-071M82L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.87 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051951
Mã NSX: AA1206FR-071M87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 576 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050858
Mã NSX: RT1206FRD07576RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.8 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051952
Mã NSX: AA1206FR-071M8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.91 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051953
Mã NSX: AA1206FR-071M91L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 57.6 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050859
Mã NSX: RT1206FRD0757K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.96 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051954
Mã NSX: AA1206FR-071M96L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051955
Mã NSX: AA1206FR-071ML

Số lượng / Giá

Điện trở dán 57.6 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050860
Mã NSX: RT1206FRD0757R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 200 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051956
Mã NSX: AA1206FR-07200KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 200 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051957
Mã NSX: AA1206FR-07200RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 590 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050861
Mã NSX: RT1206FRD07590KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 205 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051958
Mã NSX: AA1206FR-07205KL

Số lượng / Giá