Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 45,561-45,580 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 220 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051973
Mã NSX: AA1206FR-07220RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.49 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050868
Mã NSX: RT1206FRD075K49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 221 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051974
Mã NSX: AA1206FR-07221KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 221 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051975
Mã NSX: AA1206FR-07221RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.62 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050869
Mã NSX: RT1206FRD075K62L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 226 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051976
Mã NSX: AA1206FR-07226KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 226 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051977
Mã NSX: AA1206FR-07226RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.76 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050870
Mã NSX: RT1206FRD075K76L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.1 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051978
Mã NSX: AA1206FR-0722K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.6 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051979
Mã NSX: AA1206FR-0722K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.9 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050871
Mã NSX: RT1206FRD075K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051980
Mã NSX: AA1206FR-0722KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.1 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051981
Mã NSX: AA1206FR-0722R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 604 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050872
Mã NSX: RT1206FRD07604KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.6 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051982
Mã NSX: AA1206FR-0722R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051983
Mã NSX: AA1206FR-0722RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 60.4 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050873
Mã NSX: RT1206FRD0760K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 232 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051984
Mã NSX: AA1206FR-07232KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 232 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051985
Mã NSX: AA1206FR-07232RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 60.4 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050874
Mã NSX: RT1206FRD0760R4L

Số lượng / Giá