Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 45,601-45,620 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 24 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052000
Mã NSX: AA1206FR-0724KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24.3 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052001
Mã NSX: AA1206FR-0724R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24.9 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052002
Mã NSX: AA1206FR-0724R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 634 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050881
Mã NSX: RT1206FRD07634KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052003
Mã NSX: AA1206FR-0724RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 255 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052004
Mã NSX: AA1206FR-07255KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 634 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050882
Mã NSX: RT1206FRD07634RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 255 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052005
Mã NSX: AA1206FR-07255RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 25.5 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052006
Mã NSX: AA1206FR-0725K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 63.4 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050883
Mã NSX: RT1206FRD0763K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 25.5 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052007
Mã NSX: AA1206FR-0725R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 261 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052008
Mã NSX: AA1206FR-07261KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 63.4 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050884
Mã NSX: RT1206FRD0763R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 261 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052009
Mã NSX: AA1206FR-07261RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 267 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052010
Mã NSX: AA1206FR-07267KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 649 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050885
Mã NSX: RT1206FRD07649KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 267 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052011
Mã NSX: AA1206FR-07267RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 26.1 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052012
Mã NSX: AA1206FR-0726K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 649 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050886
Mã NSX: RT1206FRD07649RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 26.7 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052013
Mã NSX: AA1206FR-0726K7L

Số lượng / Giá