Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 45,661-45,680 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 69.8 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050900
Mã NSX: RT1206FRD0769R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.2 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052041
Mã NSX: AA1206FR-072K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.32 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052042
Mã NSX: AA1206FR-072K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.04 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050901
Mã NSX: RT1206FRD076K04L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.37 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052043
Mã NSX: AA1206FR-072K37L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.43 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052044
Mã NSX: AA1206FR-072K43L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.2 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050902
Mã NSX: RT1206FRD076K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.49 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052045
Mã NSX: AA1206FR-072K49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.4 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052046
Mã NSX: AA1206FR-072K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.34 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050903
Mã NSX: RT1206FRD076K34L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.55 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052047
Mã NSX: AA1206FR-072K55L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.61 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052048
Mã NSX: AA1206FR-072K61L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.49 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050904
Mã NSX: RT1206FRD076K49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.67 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052049
Mã NSX: AA1206FR-072K67L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.74 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052050
Mã NSX: AA1206FR-072K74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.65 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050905
Mã NSX: RT1206FRD076K65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.7 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052051
Mã NSX: AA1206FR-072K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.87 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052052
Mã NSX: AA1206FR-072K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.81 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050906
Mã NSX: RT1206FRD076K81L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.8 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052053
Mã NSX: AA1206FR-072K8L

Số lượng / Giá