Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 45,721-45,740 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 309 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052081
Mã NSX: AA1206FR-07309RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.1 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052082
Mã NSX: AA1206FR-0730K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 76.8 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050920
Mã NSX: RT1206FRD0776K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.9 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052083
Mã NSX: AA1206FR-0730K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052084
Mã NSX: AA1206FR-0730KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 76.8 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050921
Mã NSX: RT1206FRD0776R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.1 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052085
Mã NSX: AA1206FR-0730R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.9 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052086
Mã NSX: AA1206FR-0730R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 787 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050922
Mã NSX: RT1206FRD07787RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052087
Mã NSX: AA1206FR-0730RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 316 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052088
Mã NSX: AA1206FR-07316KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 78.7 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050923
Mã NSX: RT1206FRD0778K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 316 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052089
Mã NSX: AA1206FR-07316RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 31.6 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052090
Mã NSX: AA1206FR-0731K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 78.7 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050924
Mã NSX: RT1206FRD0778R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 31.6 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052091
Mã NSX: AA1206FR-0731R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 324 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052092
Mã NSX: AA1206FR-07324KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.15 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050925
Mã NSX: RT1206FRD077K15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 324 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052093
Mã NSX: AA1206FR-07324RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 32.4 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052094
Mã NSX: AA1206FR-0732K4L

Số lượng / Giá