Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 45,741-45,760 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 7.32 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050926
Mã NSX: RT1206FRD077K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 32.4 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052095
Mã NSX: AA1206FR-0732R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 330 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052096
Mã NSX: AA1206FR-07330KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.5 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050927
Mã NSX: RT1206FRD077K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 330 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052097
Mã NSX: AA1206FR-07330RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 332 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052098
Mã NSX: AA1206FR-07332KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.68 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050928
Mã NSX: RT1206FRD077K68L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 332 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052099
Mã NSX: AA1206FR-07332RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33.2 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052100
Mã NSX: AA1206FR-0733K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.87 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050929
Mã NSX: RT1206FRD077K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052101
Mã NSX: AA1206FR-0733KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33.2 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052102
Mã NSX: AA1206FR-0733R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052103
Mã NSX: AA1206FR-0733RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 806 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050930
Mã NSX: RT1206FRD07806KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 340 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052104
Mã NSX: AA1206FR-07340KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 340 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052105
Mã NSX: AA1206FR-07340RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 806 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050931
Mã NSX: RT1206FRD07806RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 348 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052106
Mã NSX: AA1206FR-07348KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 348 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052107
Mã NSX: AA1206FR-07348RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 80.6 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050932
Mã NSX: RT1206FRD0780K6L

Số lượng / Giá