Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 45,801-45,820 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 392 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052135
Mã NSX: AA1206FR-07392RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 88.7 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050946
Mã NSX: RT1206FRD0788K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39.2 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052136
Mã NSX: AA1206FR-0739K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052137
Mã NSX: AA1206FR-0739KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 88.7 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050947
Mã NSX: RT1206FRD0788R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39.2 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052138
Mã NSX: AA1206FR-0739R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052139
Mã NSX: AA1206FR-0739RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.25 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050948
Mã NSX: RT1206FRD078K25L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.01 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052140
Mã NSX: AA1206FR-073K01L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.09 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052141
Mã NSX: AA1206FR-073K09L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.45 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050949
Mã NSX: RT1206FRD078K45L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.87 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050950
Mã NSX: RT1206FRD078K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 909 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050951
Mã NSX: RT1206FRD07909KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 909 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050952
Mã NSX: RT1206FRD07909RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 90.9 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050953
Mã NSX: RT1206FRD0790R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 91 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050954
Mã NSX: RT1206FRD0791KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 91 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050955
Mã NSX: RT1206FRD0791RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 931 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050956
Mã NSX: RT1206FRD07931KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 931 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050957
Mã NSX: RT1206FRD07931RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 93.1 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050958
Mã NSX: RT1206FRD0793K1L

Số lượng / Giá