Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 45,821-45,840 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 93.1 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050959
Mã NSX: RT1206FRD0793R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 953 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050960
Mã NSX: RT1206FRD07953KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 953 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050961
Mã NSX: RT1206FRD07953RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 95.3 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050962
Mã NSX: RT1206FRD0795K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 95.3 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050963
Mã NSX: RT1206FRD0795R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 976 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050964
Mã NSX: RT1206FRD07976KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 976 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050965
Mã NSX: RT1206FRD07976RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 97.6 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050966
Mã NSX: RT1206FRD0797K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 97.6 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050967
Mã NSX: RT1206FRD0797R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.09 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050968
Mã NSX: RT1206FRD079K09L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.31 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050969
Mã NSX: RT1206FRD079K31L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.53 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050970
Mã NSX: RT1206FRD079K53L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.76 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050971
Mã NSX: RT1206FRD079K76L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.6 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050972
Mã NSX: RT1206FRE075R60L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050973
Mã NSX: AF1206JR-0710RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.1 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050974
Mã NSX: AF1206JR-071R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.2 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050975
Mã NSX: AF1206JR-071R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.3 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050976
Mã NSX: AF1206JR-071R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.5 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050977
Mã NSX: AF1206JR-071R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.6 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050978
Mã NSX: AF1206JR-071R6L

Số lượng / Giá