Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 45,901-45,920 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 12.1 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051039
Mã NSX: RT1206FRE0712R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051040
Mã NSX: RT1206FRE0712RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 130 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051041
Mã NSX: RT1206FRE07130KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 130 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051042
Mã NSX: RT1206FRE07130RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 133 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051043
Mã NSX: RT1206FRE07133KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 133 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051044
Mã NSX: RT1206FRE07133RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 137 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051045
Mã NSX: RT1206FRE07137KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13.3 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051046
Mã NSX: RT1206FRE0713K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13.7 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051047
Mã NSX: RT1206FRE0713K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051048
Mã NSX: RT1206FRE0713KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051049
Mã NSX: RT1206FRE0713RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 140 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051050
Mã NSX: RT1206FRE07140KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 140 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051051
Mã NSX: RT1206FRE07140RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 143 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051052
Mã NSX: RT1206FRE07143KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 147 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051053
Mã NSX: RT1206FRE07147KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 147 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051054
Mã NSX: RT1206FRE07147RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14.3 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051055
Mã NSX: RT1206FRE0714K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14.7 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051056
Mã NSX: RT1206FRE0714K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051057
Mã NSX: RT1206FRE0714KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051058
Mã NSX: RT1206FRE0714RL

Số lượng / Giá