Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 45,921-45,940 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 150 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051059
Mã NSX: RT1206FRE07150RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 154 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051060
Mã NSX: RT1206FRE07154KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 154 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051061
Mã NSX: RT1206FRE07154RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 158 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051062
Mã NSX: RT1206FRE07158RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.4 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051063
Mã NSX: RT1206FRE0715K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.8 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051064
Mã NSX: RT1206FRE0715K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051065
Mã NSX: RT1206FRE0715KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.4 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051066
Mã NSX: RT1206FRE0715R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051067
Mã NSX: RT1206FRE0715RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 160 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051068
Mã NSX: RT1206FRE07160KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 160 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051069
Mã NSX: RT1206FRE07160RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 162 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051070
Mã NSX: RT1206FRE07162KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 162 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051071
Mã NSX: RT1206FRE07162RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 165 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051072
Mã NSX: RT1206FRE07165KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 165 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051073
Mã NSX: RT1206FRE07165RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 169 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051074
Mã NSX: RT1206FRE07169KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.2 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051075
Mã NSX: RT1206FRE0716K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.5 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051076
Mã NSX: RT1206FRE0716K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.9 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051077
Mã NSX: RT1206FRE0716K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051078
Mã NSX: RT1206FRE0716KL

Số lượng / Giá