Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 45,941-45,960 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 16.2 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051079
Mã NSX: RT1206FRE0716R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.9 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051080
Mã NSX: RT1206FRE0716R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051081
Mã NSX: RT1206FRE0716RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 174 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051082
Mã NSX: RT1206FRE07174KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 174 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051083
Mã NSX: RT1206FRE07174RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 178 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051084
Mã NSX: RT1206FRE07178KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 178 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051085
Mã NSX: RT1206FRE07178RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.4 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051086
Mã NSX: RT1206FRE0717K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.8 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051087
Mã NSX: RT1206FRE0717K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 180 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051088
Mã NSX: RT1206FRE07180KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 180 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051089
Mã NSX: RT1206FRE07180RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 182 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051090
Mã NSX: RT1206FRE07182KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 182 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051091
Mã NSX: RT1206FRE07182RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 187 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051092
Mã NSX: RT1206FRE07187KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 187 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051093
Mã NSX: RT1206FRE07187RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.2 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051094
Mã NSX: RT1206FRE0718K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.7 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051095
Mã NSX: RT1206FRE0718K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051096
Mã NSX: RT1206FRE0718KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.2 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051097
Mã NSX: RT1206FRE0718R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051098
Mã NSX: RT1206FRE0718RL

Số lượng / Giá