Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 4,581-4,600 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 10.7 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006392
Mã NSX: RT0402DRE0710K7L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 110 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006393
Mã NSX: RT0402DRE07110RL

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 115 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006394
Mã NSX: RT0402DRE07115RL

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 11.3 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006395
Mã NSX: RT0402DRE0711K3L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 11.5 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006396
Mã NSX: RT0402DRE0711K5L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 11 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006397
Mã NSX: RT0402DRE0711RL

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 120 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006398
Mã NSX: RT0402DRE07120RL

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 12.4 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006399
Mã NSX: RT0402DRE0712K4L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 12.1 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006400
Mã NSX: RT0402DRE0712R1L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 12.7 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006401
Mã NSX: RT0402DRE0712R7L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 12 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006402
Mã NSX: RT0402DRE0712RL

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 133 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006403
Mã NSX: RT0402DRE07133RL

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 137 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006404
Mã NSX: RT0402DRE07137RL

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 13.3 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006405
Mã NSX: RT0402DRE0713K3L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 13.7 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006406
Mã NSX: RT0402DRE0713K7L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 147 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006407
Mã NSX: RT0402DRE07147RL

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 14.7 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006408
Mã NSX: RT0402DRE0714K7L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 150 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006409
Mã NSX: RT0402DRE07150RL

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 154 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006410
Mã NSX: RT0402DRE07154RL

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 158 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006411
Mã NSX: RT0402DRE07158RL

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474