Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 46,001-46,020 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 20.5 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051139
Mã NSX: RT1206FRE0720K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051140
Mã NSX: RT1206FRE0720KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051141
Mã NSX: RT1206FRE0720RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.16 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052142
Mã NSX: AA1206FR-073K16L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.24 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052143
Mã NSX: AA1206FR-073K24L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.32 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052144
Mã NSX: AA1206FR-073K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.3 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052145
Mã NSX: AA1206FR-073K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.48 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052146
Mã NSX: AA1206FR-073K48L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.4 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052147
Mã NSX: AA1206FR-073K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.57 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052148
Mã NSX: AA1206FR-073K57L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.65 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052149
Mã NSX: AA1206FR-073K65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.6 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052150
Mã NSX: AA1206FR-073K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.74 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052151
Mã NSX: AA1206FR-073K74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.83 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052152
Mã NSX: AA1206FR-073K83L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.92 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052153
Mã NSX: AA1206FR-073K92L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.9 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052154
Mã NSX: AA1206FR-073K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052155
Mã NSX: AA1206FR-073KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.01 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052156
Mã NSX: AA1206FR-073M01L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.09 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052157
Mã NSX: AA1206FR-073M09L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.16 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052158
Mã NSX: AA1206FR-073M16L

Số lượng / Giá