Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 46,021-46,040 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 3.24 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052159
Mã NSX: AA1206FR-073M24L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.32 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052160
Mã NSX: AA1206FR-073M32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.3 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052161
Mã NSX: AA1206FR-073M3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.48 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052162
Mã NSX: AA1206FR-073M48L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.4 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052163
Mã NSX: AA1206FR-073M4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.57 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052164
Mã NSX: AA1206FR-073M57L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.65 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052165
Mã NSX: AA1206FR-073M65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.6 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052166
Mã NSX: AA1206FR-073M6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.74 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052167
Mã NSX: AA1206FR-073M74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.83 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052168
Mã NSX: AA1206FR-073M83L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.92 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052169
Mã NSX: AA1206FR-073M92L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.9 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052170
Mã NSX: AA1206FR-073M9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052171
Mã NSX: AA1206FR-073ML

Số lượng / Giá

Điện trở dán 402 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052172
Mã NSX: AA1206FR-07402KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 402 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052173
Mã NSX: AA1206FR-07402RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 40.2 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052174
Mã NSX: AA1206FR-0740K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 40.2 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052175
Mã NSX: AA1206FR-0740R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 412 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052176
Mã NSX: AA1206FR-07412KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 412 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052177
Mã NSX: AA1206FR-07412RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 41.2 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052178
Mã NSX: AA1206FR-0741K2L

Số lượng / Giá