Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 46,041-46,060 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 41.2 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052179
Mã NSX: AA1206FR-0741R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 422 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052180
Mã NSX: AA1206FR-07422KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 422 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052181
Mã NSX: AA1206FR-07422RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 42.2 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052182
Mã NSX: AA1206FR-0742K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 42.2 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052183
Mã NSX: AA1206FR-0742R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 32.4 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053142
Mã NSX: RT1206DRD0732R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 430 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052184
Mã NSX: AA1206FR-07430KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 430 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052185
Mã NSX: AA1206FR-07430RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 332 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053143
Mã NSX: RT1206DRD07332RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 432 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052186
Mã NSX: AA1206FR-07432KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 432 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052187
Mã NSX: AA1206FR-07432RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33.2 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053144
Mã NSX: RT1206DRD0733K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43.2 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052188
Mã NSX: AA1206FR-0743K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052189
Mã NSX: AA1206FR-0743KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33.2 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053145
Mã NSX: RT1206DRD0733R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43.2 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052190
Mã NSX: AA1206FR-0743R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052191
Mã NSX: AA1206FR-0743RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053146
Mã NSX: RT1206DRD0733RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 442 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052192
Mã NSX: AA1206FR-07442KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 442 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052193
Mã NSX: AA1206FR-07442RL

Số lượng / Giá