Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 46,061-46,080 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 340 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053147
Mã NSX: RT1206DRD07340RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 44.2 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052194
Mã NSX: AA1206FR-0744K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 44.2 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052195
Mã NSX: AA1206FR-0744R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 348 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053148
Mã NSX: RT1206DRD07348KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 453 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052196
Mã NSX: AA1206FR-07453KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 453 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052197
Mã NSX: AA1206FR-07453RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 45.3 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052198
Mã NSX: AA1206FR-0745K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 348 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053149
Mã NSX: RT1206DRD07348RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 45.3 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052199
Mã NSX: AA1206FR-0745R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 464 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052200
Mã NSX: AA1206FR-07464KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34.8 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053150
Mã NSX: RT1206DRD0734K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 464 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052201
Mã NSX: AA1206FR-07464RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 46.4 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052202
Mã NSX: AA1206FR-0746K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053151
Mã NSX: RT1206DRD0734KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 46.4 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052203
Mã NSX: AA1206FR-0746R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 470 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052204
Mã NSX: AA1206FR-07470KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34.8 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053152
Mã NSX: RT1206DRD0734R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 470 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052205
Mã NSX: AA1206FR-07470RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 475 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052206
Mã NSX: AA1206FR-07475KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053153
Mã NSX: RT1206DRD0734RL

Số lượng / Giá