Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 46,121-46,140 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 4.22 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052234
Mã NSX: AA1206FR-074M22L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.32 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052235
Mã NSX: AA1206FR-074M32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 374 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053167
Mã NSX: RT1206DRD07374RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.3 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052236
Mã NSX: AA1206FR-074M3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.42 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052237
Mã NSX: AA1206FR-074M42L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 37.4 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053168
Mã NSX: RT1206DRD0737K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.53 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052238
Mã NSX: AA1206FR-074M53L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.64 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052239
Mã NSX: AA1206FR-074M64L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 37.4 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053169
Mã NSX: RT1206DRD0737R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.75 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052240
Mã NSX: AA1206FR-074M75L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.7 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052241
Mã NSX: AA1206FR-074M7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 383 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053170
Mã NSX: RT1206DRD07383KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.87 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052242
Mã NSX: AA1206FR-074M87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.99 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052243
Mã NSX: AA1206FR-074M99L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 383 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053171
Mã NSX: RT1206DRD07383RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 510 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052244
Mã NSX: AA1206FR-07510KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 510 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052245
Mã NSX: AA1206FR-07510RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 38.3 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053172
Mã NSX: RT1206DRD0738K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 511 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052246
Mã NSX: AA1206FR-07511KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 511 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052247
Mã NSX: AA1206FR-07511RL

Số lượng / Giá