Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 4,601-4,620 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 15.8 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006412
Mã NSX: RT0402DRE0715K8L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 16.2 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006413
Mã NSX: RT0402DRE0716K2L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 16 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006414
Mã NSX: RT0402DRE0716KL

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 16.9 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006415
Mã NSX: RT0402DRE0716R9L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 16 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006416
Mã NSX: RT0402DRE0716RL

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 17.4 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006417
Mã NSX: RT0402DRE0717K4L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 18.7 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006418
Mã NSX: RT0402DRE0718K7L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 18 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006419
Mã NSX: RT0402DRE0718KL

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 18 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006420
Mã NSX: RT0402DRE0718RL

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 1.07 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006421
Mã NSX: RT0402DRE071K07L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 1.15 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006422
Mã NSX: RT0402DRE071K15L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 1.21 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006423
Mã NSX: RT0402DRE071K21L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 1.27 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006424
Mã NSX: RT0402DRE071K27L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 1.33 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006425
Mã NSX: RT0402DRE071K33L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 1.4 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006426
Mã NSX: RT0402DRE071K4L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 1.62 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006427
Mã NSX: RT0402DRE071K62L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 1.69 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006428
Mã NSX: RT0402DRE071K69L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 1.82 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006429
Mã NSX: RT0402DRE071K82L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 1.87 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006430
Mã NSX: RT0402DRE071K87L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 1.91 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006431
Mã NSX: RT0402DRE071K91L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474