Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 46,181-46,200 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 57.6 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052275
Mã NSX: AA1206FR-0757R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.3 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053186
Mã NSX: RT1206DRD073K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 590 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052276
Mã NSX: AA1206FR-07590KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 590 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052277
Mã NSX: AA1206FR-07590RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.48 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053187
Mã NSX: RT1206DRD073K48L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 59 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052278
Mã NSX: AA1206FR-0759KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 59 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052279
Mã NSX: AA1206FR-0759RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.4 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053188
Mã NSX: RT1206DRD073K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.11 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052280
Mã NSX: AA1206FR-075K11L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.1 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052281
Mã NSX: AA1206FR-075K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.57 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053189
Mã NSX: RT1206DRD073K57L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.23 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052282
Mã NSX: AA1206FR-075K23L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.36 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052283
Mã NSX: AA1206FR-075K36L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.65 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053190
Mã NSX: RT1206DRD073K65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.49 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052284
Mã NSX: AA1206FR-075K49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.62 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052285
Mã NSX: AA1206FR-075K62L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.6 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053191
Mã NSX: RT1206DRD073K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.6 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052286
Mã NSX: AA1206FR-075K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.76 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052287
Mã NSX: AA1206FR-075K76L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.74 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053192
Mã NSX: RT1206DRD073K74L

Số lượng / Giá