Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 46,201-46,220 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 5.9 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052288
Mã NSX: AA1206FR-075K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.11 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052289
Mã NSX: AA1206FR-075M11L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.83 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053193
Mã NSX: RT1206DRD073K83L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.1 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052290
Mã NSX: AA1206FR-075M1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.23 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052291
Mã NSX: AA1206FR-075M23L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.92 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053194
Mã NSX: RT1206DRD073K92L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.36 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052292
Mã NSX: AA1206FR-075M36L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.49 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052293
Mã NSX: AA1206FR-075M49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053195
Mã NSX: RT1206DRD073KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.62 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052294
Mã NSX: AA1206FR-075M62L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.6 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052295
Mã NSX: AA1206FR-075M6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 402 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053196
Mã NSX: RT1206DRD07402KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.76 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052296
Mã NSX: AA1206FR-075M76L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.9 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052297
Mã NSX: AA1206FR-075M9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 402 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053197
Mã NSX: RT1206DRD07402RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 604 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052298
Mã NSX: AA1206FR-07604KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 604 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052299
Mã NSX: AA1206FR-07604RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 40.2 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053198
Mã NSX: RT1206DRD0740K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 60.4 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052300
Mã NSX: AA1206FR-0760K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 60.4 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052301
Mã NSX: AA1206FR-0760R4L

Số lượng / Giá