Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 46,241-46,260 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 649 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052315
Mã NSX: AA1206FR-07649RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 42.2 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053206
Mã NSX: RT1206DRD0742K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 64.9 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052316
Mã NSX: AA1206FR-0764K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 64.9 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052317
Mã NSX: AA1206FR-0764R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 42.2 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053207
Mã NSX: RT1206DRD0742R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 665 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052318
Mã NSX: AA1206FR-07665KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 665 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052319
Mã NSX: AA1206FR-07665RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 430 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053208
Mã NSX: RT1206DRD07430KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 66.5 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052320
Mã NSX: AA1206FR-0766K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 66.5 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052321
Mã NSX: AA1206FR-0766R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 430 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053209
Mã NSX: RT1206DRD07430RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 680 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052322
Mã NSX: AA1206FR-07680KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 680 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052323
Mã NSX: AA1206FR-07680RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 432 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053210
Mã NSX: RT1206DRD07432KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 681 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052324
Mã NSX: AA1206FR-07681KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 681 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052325
Mã NSX: AA1206FR-07681RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 432 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053211
Mã NSX: RT1206DRD07432RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68.1 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052326
Mã NSX: AA1206FR-0768K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052327
Mã NSX: AA1206FR-0768KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43.2 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053212
Mã NSX: RT1206DRD0743K2L

Số lượng / Giá