Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 46,281-46,300 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 44.2 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053219
Mã NSX: RT1206DRD0744R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.98 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052342
Mã NSX: AA1206FR-076K98L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.04 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052343
Mã NSX: AA1206FR-076M04L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 453 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053220
Mã NSX: RT1206DRD07453KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.19 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052344
Mã NSX: AA1206FR-076M19L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.2 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052345
Mã NSX: AA1206FR-076M2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 453 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053221
Mã NSX: RT1206DRD07453RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.34 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052346
Mã NSX: AA1206FR-076M34L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.49 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052347
Mã NSX: AA1206FR-076M49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 45.3 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053222
Mã NSX: RT1206DRD0745K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.65 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052348
Mã NSX: AA1206FR-076M65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.81 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052349
Mã NSX: AA1206FR-076M81L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 45.3 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053223
Mã NSX: RT1206DRD0745R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.8 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052350
Mã NSX: AA1206FR-076M8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.98 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052351
Mã NSX: AA1206FR-076M98L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 464 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053224
Mã NSX: RT1206DRD07464KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 715 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052352
Mã NSX: AA1206FR-07715KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 715 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052353
Mã NSX: AA1206FR-07715RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 464 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053225
Mã NSX: RT1206DRD07464RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 71.5 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052354
Mã NSX: AA1206FR-0771K5L

Số lượng / Giá