Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 46,301-46,320 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 71.5 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052355
Mã NSX: AA1206FR-0771R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 732 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052356
Mã NSX: AA1206FR-07732KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 46.4 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053226
Mã NSX: RT1206DRD0746K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 732 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052357
Mã NSX: AA1206FR-07732RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 73.2 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052358
Mã NSX: AA1206FR-0773K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 46.4 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053227
Mã NSX: RT1206DRD0746R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 73.2 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052359
Mã NSX: AA1206FR-0773R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 750 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052360
Mã NSX: AA1206FR-07750KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 470 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053228
Mã NSX: RT1206DRD07470KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 750 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052361
Mã NSX: AA1206FR-07750RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 75 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052362
Mã NSX: AA1206FR-0775KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 470 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053229
Mã NSX: RT1206DRD07470RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 75 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052363
Mã NSX: AA1206FR-0775RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 768 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052364
Mã NSX: AA1206FR-07768KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 475 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053230
Mã NSX: RT1206DRD07475KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 768 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052365
Mã NSX: AA1206FR-07768RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 76.8 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052366
Mã NSX: AA1206FR-0776K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 475 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053231
Mã NSX: RT1206DRD07475RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 76.8 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052367
Mã NSX: AA1206FR-0776R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 787 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052368
Mã NSX: AA1206FR-07787KL

Số lượng / Giá