Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 46,321-46,340 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 47.5 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053232
Mã NSX: RT1206DRD0747K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 787 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052369
Mã NSX: AA1206FR-07787RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 78.7 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052370
Mã NSX: AA1206FR-0778K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053233
Mã NSX: RT1206DRD0747KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 78.7 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052371
Mã NSX: AA1206FR-0778R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.15 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052372
Mã NSX: AA1206FR-077K15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.32 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052373
Mã NSX: AA1206FR-077K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47.5 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053234
Mã NSX: RT1206DRD0747R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.5 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052374
Mã NSX: AA1206FR-077K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.68 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052375
Mã NSX: AA1206FR-077K68L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053235
Mã NSX: RT1206DRD0747RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.87 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052376
Mã NSX: AA1206FR-077K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.15 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052377
Mã NSX: AA1206FR-077M15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 487 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053236
Mã NSX: RT1206DRD07487KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.32 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052378
Mã NSX: AA1206FR-077M32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.5 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052379
Mã NSX: AA1206FR-077M5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 487 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053237
Mã NSX: RT1206DRD07487RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.68 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052380
Mã NSX: AA1206FR-077M68L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.87 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052381
Mã NSX: AA1206FR-077M87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 48.7 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053238
Mã NSX: RT1206DRD0748K7L

Số lượng / Giá