Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 46,341-46,360 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 806 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052382
Mã NSX: AA1206FR-07806KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 806 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052383
Mã NSX: AA1206FR-07806RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 48.7 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053239
Mã NSX: RT1206DRD0748R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 80.6 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052384
Mã NSX: AA1206FR-0780K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 80.6 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052385
Mã NSX: AA1206FR-0780R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 499 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053240
Mã NSX: RT1206DRD07499RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 820 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052386
Mã NSX: AA1206FR-07820KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 820 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052387
Mã NSX: AA1206FR-07820RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 49.9 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053241
Mã NSX: RT1206DRD0749K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 825 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052388
Mã NSX: AA1206FR-07825KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 825 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052389
Mã NSX: AA1206FR-07825RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82.5 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052390
Mã NSX: AA1206FR-0782K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052391
Mã NSX: AA1206FR-0782KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.02 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053242
Mã NSX: RT1206DRD074K02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82.5 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052392
Mã NSX: AA1206FR-0782R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052393
Mã NSX: AA1206FR-0782RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.12 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053243
Mã NSX: RT1206DRD074K12L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 845 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052394
Mã NSX: AA1206FR-07845KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 845 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052395
Mã NSX: AA1206FR-07845RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.22 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053244
Mã NSX: RT1206DRD074K22L

Số lượng / Giá