Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 46,401-46,420 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 91 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052424
Mã NSX: AA1206FR-0791KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053257
Mã NSX: RT1206DRD0751KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 91 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052425
Mã NSX: AA1206FR-0791RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 931 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052426
Mã NSX: AA1206FR-07931KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 931 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052427
Mã NSX: AA1206FR-07931RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51.1 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053258
Mã NSX: RT1206DRD0751R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 93.1 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052428
Mã NSX: AA1206FR-0793K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 93.1 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052429
Mã NSX: AA1206FR-0793R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 953 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052430
Mã NSX: AA1206FR-07953KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 523 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053259
Mã NSX: RT1206DRD07523KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 953 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052431
Mã NSX: AA1206FR-07953RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 95.3 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052432
Mã NSX: AA1206FR-0795K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 523 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053260
Mã NSX: RT1206DRD07523RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 95.3 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052433
Mã NSX: AA1206FR-0795R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 976 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052434
Mã NSX: AA1206FR-07976KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 52.3 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053261
Mã NSX: RT1206DRD0752K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 976 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052435
Mã NSX: AA1206FR-07976RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 97.6 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052436
Mã NSX: AA1206FR-0797K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 52.3 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053262
Mã NSX: RT1206DRD0752R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 97.6 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052437
Mã NSX: AA1206FR-0797R6L

Số lượng / Giá