Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 46,421-46,440 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 9.09 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052438
Mã NSX: AA1206FR-079K09L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 536 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053263
Mã NSX: RT1206DRD07536KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.1 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052439
Mã NSX: AA1206FR-079K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.31 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052440
Mã NSX: AA1206FR-079K31L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 536 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053264
Mã NSX: RT1206DRD07536RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.53 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052441
Mã NSX: AA1206FR-079K53L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.76 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052442
Mã NSX: AA1206FR-079K76L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 53.6 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053265
Mã NSX: RT1206DRD0753K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.09 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052443
Mã NSX: AA1206FR-079M09L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.1 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052444
Mã NSX: AA1206FR-079M1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 53.6 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053266
Mã NSX: RT1206DRD0753R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.31 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052445
Mã NSX: AA1206FR-079M31L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.53 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052446
Mã NSX: AA1206FR-079M53L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 549 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053267
Mã NSX: RT1206DRD07549KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.76 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052447
Mã NSX: AA1206FR-079M76L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052448
Mã NSX: AA1206JR-07100KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 549 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053268
Mã NSX: RT1206DRD07549RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052449
Mã NSX: AA1206JR-07100RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052450
Mã NSX: AA1206JR-0710KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 54.9 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053269
Mã NSX: RT1206DRD0754K9L

Số lượng / Giá