Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 46,601-46,620 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 681 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053322
Mã NSX: RT1206DRD07681RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.1 MOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052559
Mã NSX: AA1206JR-075M1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.6 MOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052560
Mã NSX: AA1206JR-075M6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68.1 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053323
Mã NSX: RT1206DRD0768K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 620 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052561
Mã NSX: AA1206JR-07620KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 620 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052562
Mã NSX: AA1206JR-07620RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053324
Mã NSX: RT1206DRD0768KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 62 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052563
Mã NSX: AA1206JR-0762KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 62 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052564
Mã NSX: AA1206JR-0762RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68.1 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053325
Mã NSX: RT1206DRD0768R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 680 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052565
Mã NSX: AA1206JR-07680KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 680 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052566
Mã NSX: AA1206JR-07680RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052567
Mã NSX: AA1206JR-0768KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053326
Mã NSX: RT1206DRD0768RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052568
Mã NSX: AA1206JR-0768RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.2 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052569
Mã NSX: AA1206JR-076K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 698 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053327
Mã NSX: RT1206DRD07698KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.8 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052570
Mã NSX: AA1206JR-076K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.2 MOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052571
Mã NSX: AA1206JR-076M2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 698 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053328
Mã NSX: RT1206DRD07698RL

Số lượng / Giá