Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 46,621-46,640 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 6.8 MOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052572
Mã NSX: AA1206JR-076M8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 750 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052573
Mã NSX: AA1206JR-07750KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 69.8 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053329
Mã NSX: RT1206DRD0769K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 750 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052574
Mã NSX: AA1206JR-07750RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 75 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052575
Mã NSX: AA1206JR-0775KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 69.8 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053330
Mã NSX: RT1206DRD0769R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 75 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052576
Mã NSX: AA1206JR-0775RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.5 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052577
Mã NSX: AA1206JR-077K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.04 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053331
Mã NSX: RT1206DRD076K04L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.5 MOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052578
Mã NSX: AA1206JR-077M5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 820 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052579
Mã NSX: AA1206JR-07820KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.19 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053332
Mã NSX: RT1206DRD076K19L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 820 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052580
Mã NSX: AA1206JR-07820RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052581
Mã NSX: AA1206JR-0782KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.2 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053333
Mã NSX: RT1206DRD076K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052582
Mã NSX: AA1206JR-0782RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.2 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052583
Mã NSX: AA1206JR-078K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.34 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053334
Mã NSX: RT1206DRD076K34L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.2 MOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052584
Mã NSX: AA1206JR-078M2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 910 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052585
Mã NSX: AA1206JR-07910KL

Số lượng / Giá