Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 46,661-46,680 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 10.5 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052597
Mã NSX: RT1206DRE0710R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 732 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053344
Mã NSX: RT1206DRD07732RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 110 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052598
Mã NSX: RT1206DRE07110KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 73.2 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053345
Mã NSX: RT1206DRD0773K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 110 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052599
Mã NSX: RT1206DRE07110RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 75 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053346
Mã NSX: RT1206DRD0775RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 113 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052600
Mã NSX: RT1206DRE07113KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 787 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053347
Mã NSX: RT1206DRD07787KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 115 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052601
Mã NSX: RT1206DRE07115KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 787 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053348
Mã NSX: RT1206DRD07787RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052602
Mã NSX: RT1206DRE0711KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 78.7 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053349
Mã NSX: RT1206DRD0778K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.5 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052603
Mã NSX: RT1206DRE0711R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 78.7 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053350
Mã NSX: RT1206DRD0778R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.8 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052604
Mã NSX: RT1206DRE0711R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.15 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053351
Mã NSX: RT1206DRD077K15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052605
Mã NSX: RT1206DRE0711RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.32 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053352
Mã NSX: RT1206DRD077K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 120 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052606
Mã NSX: RT1206DRE07120KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.5 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053353
Mã NSX: RT1206DRD077K5L

Số lượng / Giá