Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 46,721-46,740 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 154 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052627
Mã NSX: RT1206DRE07154RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 86.6 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053374
Mã NSX: RT1206DRD0786R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.4 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052628
Mã NSX: RT1206DRE0715K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 887 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053375
Mã NSX: RT1206DRD07887KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.8 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052629
Mã NSX: RT1206DRE0715K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 887 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053376
Mã NSX: RT1206DRD07887RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 165 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052630
Mã NSX: RT1206DRE07165KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 88.7 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053377
Mã NSX: RT1206DRD0788K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 169 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052631
Mã NSX: RT1206DRE07169KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 88.7 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053378
Mã NSX: RT1206DRD0788R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.9 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052632
Mã NSX: RT1206DRE0716K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.06 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053379
Mã NSX: RT1206DRD078K06L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052633
Mã NSX: RT1206DRE0716KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.25 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053380
Mã NSX: RT1206DRD078K25L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.2 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052634
Mã NSX: RT1206DRE0716R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.2 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053381
Mã NSX: RT1206DRD078K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.5 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052635
Mã NSX: RT1206DRE0716R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.45 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053382
Mã NSX: RT1206DRD078K45L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.9 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052636
Mã NSX: RT1206DRE0716R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.66 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053383
Mã NSX: RT1206DRD078K66L

Số lượng / Giá