Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 46,741-46,760 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 16 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052637
Mã NSX: RT1206DRE0716RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.87 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053384
Mã NSX: RT1206DRD078K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 174 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052638
Mã NSX: RT1206DRE07174RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 909 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053385
Mã NSX: RT1206DRD07909KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.4 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052639
Mã NSX: RT1206DRE0717K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 909 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053386
Mã NSX: RT1206DRD07909RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.8 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052640
Mã NSX: RT1206DRE0717K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 90.9 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053387
Mã NSX: RT1206DRD0790K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.4 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052641
Mã NSX: RT1206DRE0717R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 90.9 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053388
Mã NSX: RT1206DRD0790R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.8 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052642
Mã NSX: RT1206DRE0717R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 910 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053389
Mã NSX: RT1206DRD07910KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 180 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052643
Mã NSX: RT1206DRE07180RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 910 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053390
Mã NSX: RT1206DRD07910RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 182 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052644
Mã NSX: RT1206DRE07182KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 91 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053391
Mã NSX: RT1206DRD0791KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 182 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052645
Mã NSX: RT1206DRE07182RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 91 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053392
Mã NSX: RT1206DRD0791RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.7 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052646
Mã NSX: RT1206DRE0718K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 931 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053393
Mã NSX: RT1206DRD07931KL

Số lượng / Giá