Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 46,821-46,840 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 2.94 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053425
Mã NSX: RT1206FRE072R94L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053426
Mã NSX: RT1206FRE072RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052676
Mã NSX: RT1206DRE0720RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.3 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053427
Mã NSX: RT1206FRE073R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.6 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053428
Mã NSX: RT1206FRE073R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 215 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052677
Mã NSX: RT1206DRE07215RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.9 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053429
Mã NSX: RT1206FRE073R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.7 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053430
Mã NSX: RT1206FRE074R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21.5 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052678
Mã NSX: RT1206DRE0721K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053431
Mã NSX: RT1206FRD0710RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21.5 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052679
Mã NSX: RT1206DRE0721R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.2 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053432
Mã NSX: RT1206FRD072R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052680
Mã NSX: RT1206DRE0721RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.4 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053433
Mã NSX: RT1206FRD072R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 220 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052681
Mã NSX: RT1206DRE07220KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.74 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053434
Mã NSX: RT1206FRD073R74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 220 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052682
Mã NSX: RT1206DRE07220RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053435
Mã NSX: RT1206FRD073RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.1 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052683
Mã NSX: RT1206DRE0722K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.1 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053436
Mã NSX: RT1206FRD075R1L

Số lượng / Giá