Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 46,841-46,860 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 22.6 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052684
Mã NSX: RT1206DRE0722K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.5 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053437
Mã NSX: RT1206FRD077R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052685
Mã NSX: RT1206DRE0722KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.5 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053438
Mã NSX: RT1206FRD071R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053439
Mã NSX: RT1206FRD071RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052686
Mã NSX: RT1206DRE0722RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.49 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053440
Mã NSX: RT1206FRD072R49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.7 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053441
Mã NSX: RT1206FRD074R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 23.2 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052687
Mã NSX: RT1206DRE0723R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.99 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053442
Mã NSX: RT1206FRD074R99L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.8 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053443
Mã NSX: RT1206FRD076R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 23.7 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052688
Mã NSX: RT1206DRE0723R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.2 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053444
Mã NSX: RT1206FRD078R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.1 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053445
Mã NSX: RT1206FRD079R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 240 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052689
Mã NSX: RT1206DRE07240RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 510 mOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053446
Mã NSX: PT1206JR-070R51L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 249 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052690
Mã NSX: RT1206DRE07249KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 560 mOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053447
Mã NSX: PT1206JR-070R56L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24.3 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052691
Mã NSX: RT1206DRE0724R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 620 mOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053448
Mã NSX: PT1206JR-070R62L

Số lượng / Giá