Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 46,921-46,940 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 33 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052722
Mã NSX: RT1206DRE0733KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 330 mOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053479
Mã NSX: PT1206JR-070R33L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33.2 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052723
Mã NSX: RT1206DRE0733R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 360 mOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053480
Mã NSX: PT1206JR-070R36L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052724
Mã NSX: RT1206DRE0733RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 390 mOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053481
Mã NSX: PT1206JR-070R39L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 340 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052725
Mã NSX: RT1206DRE07340KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 300 mOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053482
Mã NSX: PT1206JR-070R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 348 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052726
Mã NSX: RT1206DRE07348KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 430 mOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053483
Mã NSX: PT1206JR-070R43L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34.8 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052727
Mã NSX: RT1206DRE0734R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 470 mOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053484
Mã NSX: PT1206JR-070R47L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 360 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052728
Mã NSX: RT1206DRE07360RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.02 MOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053485
Mã NSX: RT1206DRD071M02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052729
Mã NSX: RT1206DRE0736RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.5 MOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053486
Mã NSX: RT1206DRD071M5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 390 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052730
Mã NSX: RT1206DRE07390KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 221 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053487
Mã NSX: PT1206FR-070R221L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 390 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052731
Mã NSX: RT1206DRE07390RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 120 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053488
Mã NSX: PT1206FR-070R12L

Số lượng / Giá