Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 46,961-46,980 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 3.6 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052742
Mã NSX: RT1206DRE073K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 240 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053499
Mã NSX: PT1206FR-070R24L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.74 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052743
Mã NSX: RT1206DRE073K74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 274 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053500
Mã NSX: PT1206FR-070R274L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.83 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052744
Mã NSX: RT1206DRE073K83L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 270 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053501
Mã NSX: PT1206FR-070R27L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.9 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052745
Mã NSX: RT1206DRE073K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 287 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053502
Mã NSX: PT1206FR-070R287L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052746
Mã NSX: RT1206DRE073KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 280 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053503
Mã NSX: PT1206FR-070R28L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 402 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052747
Mã NSX: RT1206DRE07402RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 294 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053504
Mã NSX: PT1206FR-070R294L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 40.2 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052748
Mã NSX: RT1206DRE0740K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 330 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053505
Mã NSX: PT1206FR-070R33L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 422 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052749
Mã NSX: RT1206DRE07422KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 348 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053506
Mã NSX: PT1206FR-070R348L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 422 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052750
Mã NSX: RT1206DRE07422RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 357 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053507
Mã NSX: PT1206FR-070R357L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 42.2 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052751
Mã NSX: RT1206DRE0742K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 360 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053508
Mã NSX: PT1206FR-070R36L

Số lượng / Giá