Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 4,681-4,700 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 43.2 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006492
Mã NSX: RT0402DRE0743K2L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 442 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006493
Mã NSX: RT0402DRE07442RL

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 453 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006494
Mã NSX: RT0402DRE07453RL

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 45.3 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006495
Mã NSX: RT0402DRE0745K3L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 46.4 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006496
Mã NSX: RT0402DRE0746K4L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 475 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006497
Mã NSX: RT0402DRE07475RL

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 47.5 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006498
Mã NSX: RT0402DRE0747R5L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 487 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006499
Mã NSX: RT0402DRE07487RL

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 48.7 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006500
Mã NSX: RT0402DRE0748K7L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 499 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006501
Mã NSX: RT0402DRE07499RL

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 4.12 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006502
Mã NSX: RT0402DRE074K12L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 4.22 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006503
Mã NSX: RT0402DRE074K22L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 4.32 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006504
Mã NSX: RT0402DRE074K32L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 4.3 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006505
Mã NSX: RT0402DRE074K3L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 4.75 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006506
Mã NSX: RT0402DRE074K75L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 4.87 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006507
Mã NSX: RT0402DRE074K87L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 510 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006508
Mã NSX: RT0402DRE07510RL

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 51.1 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006509
Mã NSX: RT0402DRE0751K1L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 51.1 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006510
Mã NSX: RT0402DRE0751R1L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 536 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006511
Mã NSX: RT0402DRE07536RL

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474