Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 47,041-47,060 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 4.7 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052774
Mã NSX: RT1206DRE074K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.96 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053547
Mã NSX: AA1206FR-071R96L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053548
Mã NSX: AA1206FR-071RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.87 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052775
Mã NSX: RT1206DRE074K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.05 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053549
Mã NSX: AA1206FR-072R05L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.15 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053550
Mã NSX: AA1206FR-072R15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 510 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052776
Mã NSX: RT1206DRE07510KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.1 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053551
Mã NSX: AA1206FR-072R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.21 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053552
Mã NSX: AA1206FR-072R21L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 510 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052777
Mã NSX: RT1206DRE07510RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.26 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053553
Mã NSX: AA1206FR-072R26L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.2 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053554
Mã NSX: AA1206FR-072R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 511 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052778
Mã NSX: RT1206DRE07511KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.32 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053555
Mã NSX: AA1206FR-072R32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.37 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053556
Mã NSX: AA1206FR-072R37L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 511 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052779
Mã NSX: RT1206DRE07511RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.43 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053557
Mã NSX: AA1206FR-072R43L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.49 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053558
Mã NSX: AA1206FR-072R49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052780
Mã NSX: RT1206DRE0751RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.4 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053559
Mã NSX: AA1206FR-072R4L

Số lượng / Giá