Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 47,081-47,100 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 3.3 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053574
Mã NSX: AA1206FR-073R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.23 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052787
Mã NSX: RT1206DRE075K23L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.48 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053575
Mã NSX: AA1206FR-073R48L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.4 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053576
Mã NSX: AA1206FR-073R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.36 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052788
Mã NSX: RT1206DRE075K36L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.57 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053577
Mã NSX: AA1206FR-073R57L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.65 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053578
Mã NSX: AA1206FR-073R65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.49 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052789
Mã NSX: RT1206DRE075K49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.6 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053579
Mã NSX: AA1206FR-073R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.74 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053580
Mã NSX: AA1206FR-073R74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.62 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052790
Mã NSX: RT1206DRE075K62L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.83 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053581
Mã NSX: AA1206FR-073R83L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.92 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053582
Mã NSX: AA1206FR-073R92L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.76 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052791
Mã NSX: RT1206DRE075K76L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.9 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053583
Mã NSX: AA1206FR-073R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053584
Mã NSX: AA1206FR-073RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.9 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052792
Mã NSX: RT1206DRE075K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.02 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053585
Mã NSX: AA1206FR-074R02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.12 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053586
Mã NSX: AA1206FR-074R12L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 619 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052793
Mã NSX: RT1206DRE07619KL

Số lượng / Giá