Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 47,121-47,140 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 5.49 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053601
Mã NSX: AA1206FR-075R49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 66.5 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052800
Mã NSX: RT1206DRE0766K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.62 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053602
Mã NSX: AA1206FR-075R62L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.6 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053603
Mã NSX: AA1206FR-075R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 680 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052801
Mã NSX: RT1206DRE07680KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.76 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053604
Mã NSX: AA1206FR-075R76L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.9 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053605
Mã NSX: AA1206FR-075R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 680 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052802
Mã NSX: RT1206DRE07680RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.04 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053606
Mã NSX: AA1206FR-076R04L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.19 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053607
Mã NSX: AA1206FR-076R19L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 681 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052803
Mã NSX: RT1206DRE07681KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.2 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053608
Mã NSX: AA1206FR-076R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.34 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053609
Mã NSX: AA1206FR-076R34L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052804
Mã NSX: RT1206DRE0768KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.49 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053610
Mã NSX: AA1206FR-076R49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.65 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053611
Mã NSX: AA1206FR-076R65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68.1 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052805
Mã NSX: RT1206DRE0768R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.81 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053612
Mã NSX: AA1206FR-076R81L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.8 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053613
Mã NSX: AA1206FR-076R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052806
Mã NSX: RT1206DRE0768RL

Số lượng / Giá