Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 4,701-4,720 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 53.6 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006512
Mã NSX: RT0402DRE0753K6L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 560 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006513
Mã NSX: RT0402DRE07560RL

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 562 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006514
Mã NSX: RT0402DRE07562RL

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 56 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006515
Mã NSX: RT0402DRE0756KL

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 576 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006516
Mã NSX: RT0402DRE07576RL

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 57.6 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006517
Mã NSX: RT0402DRE0757R6L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 590 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006518
Mã NSX: RT0402DRE07590RL

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 5.23 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006519
Mã NSX: RT0402DRE075K23L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 5.36 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006520
Mã NSX: RT0402DRE075K36L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 5.62 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006521
Mã NSX: RT0402DRE075K62L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 5.6 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006522
Mã NSX: RT0402DRE075K6L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 5.76 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006523
Mã NSX: RT0402DRE075K76L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 60.4 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006524
Mã NSX: RT0402DRE0760R4L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 61.9 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006525
Mã NSX: RT0402DRE0761K9L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 61.9 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006526
Mã NSX: RT0402DRE0761R9L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 620 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006527
Mã NSX: RT0402DRE07620RL

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 62 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006528
Mã NSX: RT0402DRE0762KL

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 634 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006529
Mã NSX: RT0402DRE07634RL

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 63.4 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006530
Mã NSX: RT0402DRE0763K4L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 64.9 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006531
Mã NSX: RT0402DRE0764K9L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474