Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 47,181-47,200 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 750 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052819
Mã NSX: RT1206DRE07750RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053642
Mã NSX: AA1206JR-072RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.3 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053643
Mã NSX: AA1206JR-073R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.15 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052820
Mã NSX: RT1206DRE077K15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.6 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053644
Mã NSX: AA1206JR-073R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.9 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053645
Mã NSX: AA1206JR-073R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.32 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052821
Mã NSX: RT1206DRE077K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053646
Mã NSX: AA1206JR-073RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.3 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053647
Mã NSX: AA1206JR-074R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.5 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052822
Mã NSX: RT1206DRE077K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.7 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053648
Mã NSX: AA1206JR-074R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.1 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053649
Mã NSX: AA1206JR-075R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.87 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052823
Mã NSX: RT1206DRE077K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.6 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053650
Mã NSX: AA1206JR-075R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.2 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053651
Mã NSX: AA1206JR-076R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 806 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052824
Mã NSX: RT1206DRE07806RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.8 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053652
Mã NSX: AA1206JR-076R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.5 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053653
Mã NSX: AA1206JR-077R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 80.6 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052825
Mã NSX: RT1206DRE0780K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.2 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053654
Mã NSX: AA1206JR-078R2L

Số lượng / Giá