Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 47,221-47,240 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 11.3 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053665
Mã NSX: RT1206DRE0711K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.87 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052836
Mã NSX: RT1206DRE078K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.5 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053666
Mã NSX: RT1206DRE0711K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 909 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052837
Mã NSX: RT1206DRE07909KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.8 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053667
Mã NSX: RT1206DRE0711K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 90.9 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052838
Mã NSX: RT1206DRE0790K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.3 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053668
Mã NSX: RT1206DRE0711R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 90.9 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052839
Mã NSX: RT1206DRE0790R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 121 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053669
Mã NSX: RT1206DRE07121KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 91 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052840
Mã NSX: RT1206DRE0791RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 124 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053670
Mã NSX: RT1206DRE07124KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 953 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052841
Mã NSX: RT1206DRE07953RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 124 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053671
Mã NSX: RT1206DRE07124RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 95.3 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052842
Mã NSX: RT1206DRE0795K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 127 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053672
Mã NSX: RT1206DRE07127KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 97.6 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052843
Mã NSX: RT1206DRE0797K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 127 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053673
Mã NSX: RT1206DRE07127RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.1 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052844
Mã NSX: RT1206DRE079K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.1 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053674
Mã NSX: RT1206DRE0712K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.31 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052845
Mã NSX: RT1206DRE079K31L

Số lượng / Giá