Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 47,421-47,440 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 2.87 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053761
Mã NSX: RT1206DRE072K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 147 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052940
Mã NSX: RT1206DRD07147KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.94 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053762
Mã NSX: RT1206DRE072K94L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 147 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052941
Mã NSX: RT1206DRD07147RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 301 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053763
Mã NSX: RT1206DRE07301RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14.3 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052942
Mã NSX: RT1206DRD0714K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 309 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053764
Mã NSX: RT1206DRE07309RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14.7 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052943
Mã NSX: RT1206DRD0714K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.1 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053765
Mã NSX: RT1206DRE0730K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052944
Mã NSX: RT1206DRD0714KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.1 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053766
Mã NSX: RT1206DRE0730R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14.3 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052945
Mã NSX: RT1206DRD0714R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.9 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053767
Mã NSX: RT1206DRE0730R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14.7 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052946
Mã NSX: RT1206DRD0714R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 316 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053768
Mã NSX: RT1206DRE07316KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052947
Mã NSX: RT1206DRD0714RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 31.6 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053769
Mã NSX: RT1206DRE0731K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 150 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052948
Mã NSX: RT1206DRD07150RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 31.6 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053770
Mã NSX: RT1206DRE0731R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 154 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052949
Mã NSX: RT1206DRD07154KL

Số lượng / Giá