Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 47,481-47,500 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 37.4 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053791
Mã NSX: RT1206DRE0737R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052970
Mã NSX: RT1206DRD0716KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 383 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053792
Mã NSX: RT1206DRE07383KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.2 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052971
Mã NSX: RT1206DRD0716R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 383 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053793
Mã NSX: RT1206DRE07383RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.5 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052972
Mã NSX: RT1206DRD0716R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 38.3 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053794
Mã NSX: RT1206DRE0738K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.9 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052973
Mã NSX: RT1206DRD0716R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 38.3 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053795
Mã NSX: RT1206DRE0738R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052974
Mã NSX: RT1206DRD0716RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 392 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053796
Mã NSX: RT1206DRE07392RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 174 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052975
Mã NSX: RT1206DRD07174KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39.2 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053797
Mã NSX: RT1206DRE0739K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 174 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052976
Mã NSX: RT1206DRD07174RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39.2 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053798
Mã NSX: RT1206DRE0739R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 178 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052977
Mã NSX: RT1206DRD07178KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053799
Mã NSX: RT1206DRE0739RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 178 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052978
Mã NSX: RT1206DRD07178RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 40.2 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053800
Mã NSX: RT1206DRE0740R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.4 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00052979
Mã NSX: RT1206DRD0717K4L

Số lượng / Giá