Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 47,641-47,660 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 78.7 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053871
Mã NSX: RT1206DRE0778K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 226 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053050
Mã NSX: RT1206DRD07226RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 78.7 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053872
Mã NSX: RT1206DRE0778R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.6 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053051
Mã NSX: RT1206DRD0722K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 820 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053873
Mã NSX: RT1206DRE07820KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053052
Mã NSX: RT1206DRD0722KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82.5 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053874
Mã NSX: RT1206DRE0782R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.1 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053053
Mã NSX: RT1206DRD0722R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 845 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053875
Mã NSX: RT1206DRE07845RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.6 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053054
Mã NSX: RT1206DRD0722R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 84.5 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053876
Mã NSX: RT1206DRE0784K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053055
Mã NSX: RT1206DRD0722RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 84.5 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053877
Mã NSX: RT1206DRE0784R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 232 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053056
Mã NSX: RT1206DRD07232KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 866 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053878
Mã NSX: RT1206DRE07866RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 232 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053057
Mã NSX: RT1206DRD07232RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 86.6 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053879
Mã NSX: RT1206DRE0786K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 237 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053058
Mã NSX: RT1206DRD07237RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 86.6 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053880
Mã NSX: RT1206DRE0786R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 23.2 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053059
Mã NSX: RT1206DRD0723K2L

Số lượng / Giá