Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 47,821-47,840 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 14.3 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053961
Mã NSX: AT1206DRE0714K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 324 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053140
Mã NSX: RT1206DRD07324RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14.7 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053962
Mã NSX: AT1206DRE0714K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 32.4 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053141
Mã NSX: RT1206DRD0732K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053963
Mã NSX: AT1206DRE0714KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14.3 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053964
Mã NSX: AT1206DRE0714R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14.7 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053965
Mã NSX: AT1206DRE0714R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053966
Mã NSX: AT1206DRE0714RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 150 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053967
Mã NSX: AT1206DRE07150RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 154 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053968
Mã NSX: AT1206DRE07154KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 154 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053969
Mã NSX: AT1206DRE07154RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 158 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053970
Mã NSX: AT1206DRE07158KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 158 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053971
Mã NSX: AT1206DRE07158RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.4 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053972
Mã NSX: AT1206DRE0715K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.8 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053973
Mã NSX: AT1206DRE0715K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053974
Mã NSX: AT1206DRE0715KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.4 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053975
Mã NSX: AT1206DRE0715R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.8 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053976
Mã NSX: AT1206DRE0715R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053977
Mã NSX: AT1206DRE0715RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 160 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053978
Mã NSX: AT1206DRE07160KL

Số lượng / Giá