Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 47,861-47,880 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 17.4 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00053999
Mã NSX: AT1206DRE0717R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.8 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054000
Mã NSX: AT1206DRE0717R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 180 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054001
Mã NSX: AT1206DRE07180RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 182 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054002
Mã NSX: AT1206DRE07182KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 182 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054003
Mã NSX: AT1206DRE07182RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 187 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054004
Mã NSX: AT1206DRE07187RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.2 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054005
Mã NSX: AT1206DRE0718K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.7 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054006
Mã NSX: AT1206DRE0718K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054007
Mã NSX: AT1206DRE0718KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.2 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054008
Mã NSX: AT1206DRE0718R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.7 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054009
Mã NSX: AT1206DRE0718R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054010
Mã NSX: AT1206DRE0718RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 191 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054011
Mã NSX: AT1206DRE07191KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 191 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054012
Mã NSX: AT1206DRE07191RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 196 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054013
Mã NSX: AT1206DRE07196KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 196 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054014
Mã NSX: AT1206DRE07196RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.1 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054015
Mã NSX: AT1206DRE0719K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.6 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054016
Mã NSX: AT1206DRE0719K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.1 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054017
Mã NSX: AT1206DRE0719R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.6 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054018
Mã NSX: AT1206DRE0719R6L

Số lượng / Giá