Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 47,921-47,940 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 210 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054059
Mã NSX: AT1206DRE07210KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 210 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054060
Mã NSX: AT1206DRE07210RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 215 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054061
Mã NSX: AT1206DRE07215KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 215 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054062
Mã NSX: AT1206DRE07215RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21.5 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054063
Mã NSX: AT1206DRE0721K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054064
Mã NSX: AT1206DRE0721KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21.5 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054065
Mã NSX: AT1206DRE0721R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054066
Mã NSX: AT1206DRE0721RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 220 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054067
Mã NSX: AT1206DRE07220KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 220 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054068
Mã NSX: AT1206DRE07220RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 221 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054069
Mã NSX: AT1206DRE07221KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 221 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054070
Mã NSX: AT1206DRE07221RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 226 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054071
Mã NSX: AT1206DRE07226KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 226 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054072
Mã NSX: AT1206DRE07226RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.1 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054073
Mã NSX: AT1206DRE0722K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.6 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054074
Mã NSX: AT1206DRE0722K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054075
Mã NSX: AT1206DRE0722KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.1 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054076
Mã NSX: AT1206DRE0722R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.6 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054077
Mã NSX: AT1206DRE0722R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054078
Mã NSX: AT1206DRE0722RL

Số lượng / Giá