Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 48,001-48,020 trong số 326,294 mục.
Điện trở dán 2.43 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054139
Mã NSX: AT1206DRE072K43L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.49 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054140
Mã NSX: AT1206DRE072K49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.4 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054141
Mã NSX: AT1206DRE072K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.55 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054142
Mã NSX: AT1206DRE072K55L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.61 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054143
Mã NSX: AT1206DRE072K61L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.67 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054144
Mã NSX: AT1206DRE072K67L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.71 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054145
Mã NSX: AT1206DRE072K71L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 332 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055142
Mã NSX: RT1206CRD07332KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.74 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054146
Mã NSX: AT1206DRE072K74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33.2 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055143
Mã NSX: RT1206CRD0733K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.7 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054147
Mã NSX: AT1206DRE072K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055144
Mã NSX: RT1206CRD0733KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.87 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054148
Mã NSX: AT1206DRE072K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055145
Mã NSX: RT1206CRD0733RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.8 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054149
Mã NSX: AT1206DRE072K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 348 Ohms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055146
Mã NSX: RT1206CRD07348RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.94 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054150
Mã NSX: AT1206DRE072K94L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 360 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055147
Mã NSX: RT1206CRD07360KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00054151
Mã NSX: AT1206DRE072KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 365 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00055148
Mã NSX: RT1206CRD07365KL

Số lượng / Giá